خانه اي در بهشت مي خواهم … اما چگونه؟

دسته: باشگاه اندیشه , عقیده
بدون دیدگاه
جمعه - ۱۲ بهمن ۱۳۹۷

الحمد لله رب العالمين ………..

چقدر انسان در اين دنيا براي ساختن يك خانه تلاش كرده و سختي مي كشد، پول، كوشش، فكر و انديشه و زمان بسياري را براي آن صرف مي نمايد و برايش مهم نيست.

آنگاه اين خانه در معرض انواع بلايا از قبيل زلزله، آتش سوزي و انفجار، شكاف و ترك برداشتن بوده و اگر هم خانه سالم بماند اين صاحب خانه است كه از مردن نمي رهد. هر مسافري همراه رهگذران قافله اش راه مي سپارد. الله عزوجل مي فرمايد: {أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة.} يعني: (هر كجا باشيد شما را مرگ درمى يابد هر چند در برجهاى استوار باشيد) (نساء:۷۸)

چه بسا اين فرد نگراني، غم، بيخوابي و بي قراري هايي را براي آن پشت سر نهاده و عرق ها ريخته و قرض و وام هايي كه برايش تحمل نموده و از اين و آن مهلت و زمان بيشتري را براي بازپرداخت آن درخواست نموده است. در آخر خودش بهتر مي داند كه تمام اين ها براي مدتي كوتاه و براي كالاي ناچيزي صرف شده است.

در نتيجه فرد مؤمن نفس خويش را براي چيزي والاتر به كار انداخته ودر اشتياق آن است كه برايش در بهشت خانه و قصري را بنا كند.
البته خانه ها و قصرهاي بهشتي شباهتي با خانه و قصرهاي ما در اين دنيا ندارند. در وصف خانه هاي بهشتي از ابوهريره رضي الله عنه، حديثي از پيامبر صلي الله عليه و سلم اينگونه بيان مي دارد: (الجنة بناؤها لبنة من فضة و لبنة من ذهب و ملاطها المسك الأذفر و حصباؤها اللؤلؤ و الياقوت و تربتها الزعفران من يدخلها ينعم لا يبأس و يخلد لا يموت لا تبلى ثيابهم و لا يفنى شبابهم) يعني آنكه: ” بناي خانه هاي بهشتي آجري از جواهر و يكي از طلا بوده و ملاط آن مشك خوشبوي و سنگريزه هايش مرواريد و ياقوت و خاك آن زعفران است. آنكه پا در آن مي نهد، در رفاه و آسايش است و روي سختي را نمي بيند. ماندگار است و نمي ميرد. جامه هايشان كهنه نمي گردد و جواني آنان پايان نمي پذيرد! ” (امام الباني آنرا صحيح دانسته است، رجوع شود به جامع الحديث: حديث شماره ۳۱۱۶)

دوستان گرامي در اينجا كارهايي را ذكر نموده ام كه پيامبر خدا صلي الله عليه و سلم مي فرمايد هركس به هريك از آن ها عمل كند، خداوند در بهشت خانه اي براي وي بنا مي كند:

۱ – بناي مساجد
• رسول الله صلى الله عليه وسلم مي فرمايد: (من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة) (متفق عليه) يعني: “آنكه مسجدي بنا نهد، خداوند براي او در بهشت خانه اي مي سازد.”

• پيامبر صلى الله عليه وسلم: (من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة): ” آنكه براي خدا مسجدي بسازد ولو كوچك به اندازه ي لانه ي پرنده اي باشد، خداوند براي او در بهشت خانه اي بنا مي كند. ” (روايت بزار و ابن حبان در (صحيح خويش) از جابر. نظر الباني در مورد حديث: (صحيح) نگاه كنيد به حديث شماره: ۶۱۲۸ در صحيح الجامع.)

۲ – خواندن سوره ي اخلاص
• پيامبر صلى الله عليه وسلم فرموده اند: (من قرأ {قل هو الله أحد} عشر مرات بنى الله له بيتا في الجنة): ” كسي كه سوره ي {قل هو الله أحد} را ده بار بخواند خداوند براي او در بهشت خانه اي بنا مي كند. ” (حم) از معاذ بن أنس. به گفته ي الباني: (حديث صحيح مي باشد) نگاه كنيد به حديث شماره: ۶۴۷۲ در صحيح الجامع.

• و پيامبر صلى الله عليه وسلم مي فرمايد: [من قرأ {قل هو الله أحد} حتى يختمها عشر مرات؛ بنى الله له قصرا في الجنة]. السلسلة الصحيحة (۲/ ۱۲۶) نظر الباني (حديث حسن) به اين معني: ” كسي كه سوره ي {قل هو الله أحد} را بخواند و تا ۱۰ بار آن را به پايان برساند، خداوند در بهشت قصري براي او مي سازد.”

۳ – حمد و سپاس خداوند و كنترل خويش در هنگام وقوع مصيبت مرگ فرزند
• پيامبر صلى الله عليه وسلم: (إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده. فيقولون: نعم فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجعك فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد). (ت) از ابوموسى رضي الله عنه. نظر الباني (حديث حسن) رجوع كنيد به رياض الصالحين [۱/ ۳۶۲] يعني: ” از ابو موسي رضي الله عنه روايت است که:
رسول الله صلي الله عليه وسلم فرمود: چون فرزند بنده اي بميرد، خداوند به فرشتگانش مي گويد: آيا فرزند بنده ام را قبض نموديد؟ مي گويند: بلي. پس مي فرمايد: آيا ميوه ي دلش را گرفتيد؟ مي گويند: بلي! باز مي فرمايد: پس بنده ام چه گفت؟ مي گويند: الحمد لله و إِنَّا للَّهِ وَإِنَّا إِليهِ رَاجِعُونَ. گفت، پس خداوند مي فرمايد: براي بنده ام در بهشت خانه اي ساخته و آن را بيت الحمد بناميد. ”

۴ – دعاي بازار
• پيامبر صلى الله عليه وسلم مي فرمايد: (من دخل السوق فقال ” لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك و له الحمد يحيي و يميت و هو حي لا يموت بيده الخير و هو على كل شيء قدير” كتب الله له ألف ألف حسنة و محا عنه ألف ألف سيئة و رفع له ألف ألف درجة و بنى له بيتا في الجنة) (حم ت هـ ك) از ابن عمر رضي الله عنهما. نظر الباني (حسن) صحيح الجامع (۱/ ۱۱۱۸) يعني: ” آنكه هنگام ورود به بازار اين دعا را بخواند خداوند براي او هزار هزار نيك نوشته، هزار هزار گناه او پاك شده، هزار هزار درجه ي او بلند گشته و خانه اي در بهشت برايش مي سازد: {لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك و له الحمد يحيي و يميت و هو حي لا يموت بيده الخير و هو على كل شيء قدير} ”

۵ – پر كردن جاي خالي در صف نماز
• پيامبر بزرگوار صلى الله عليه وسلم: [من سد فرجة بنى الله له بيتا في الجنة ورفعه بها درجة] (حم هـ حب ك) از حضرت عائشه رضي الله عنها. نظر الباني: (صحيح): السلسلة الصحيحة [۴/ ۵۱۵]. (حسن) رجوع شود به حديث شماره: ۱۸۴۳ در صحيح الجامع. يعني: ” كسي كه جاي خالي را (در صف نماز) پر كند خداوند در بهشت خانه اي را برايش ساخته و درجه اي از او را بلند مي نمايد.”

۶ – ايستادگي برسنت ها و رواتب
• از ام حبيبه دختر ابوسفيان رضي الله عنها و او از پيامبر صلى الله عليه وسلم روايت نموده است كه فرمودند: (من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة) صحيح مسلم. يعني: ” كسي كه در شب و روز دوازده ركعت نماز بخواند، در بهشت خانه اي برايش ساخته مي شود.”
• از حضرت عائشه رضي الله عنها روايت است كه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرموده اند: (من ثابر على ثنتي عشرة ركعة من السنة بنى الله له بيتا في الجنة أربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب ركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر) ابن ماجه. الباني: (حديث صحيح).صحيح ابن ماجه و صحيح سنن ترمذي.
شيخ الباني گفته اند: [حديث بيانگر مزيت پايبندي بر سنت ها و رواتب مي باشد.] يعني: ” كسي كه در اداي دوازده ركعت نماز سنت پشتكار داشته باشد، خداوند در بهشت خانه اي مي سازد. چهار ركعت قبل از نماز ظهر، دو ركعت پس از مغرب، دو ركعت پس از عشاء و دو ركعت قبل از نماز صبح.”

۷ – كسي كه به پيامبر صلى الله عليه وسلم ايمان آورده و اسلام آورده و جهاد كند
• پيامبر صلى الله عليه وسلم: (أنا زعيم لمن آمن بي و أسلم و هاجر ببيت في ربض الجنة و بيت في وسط الجنة و بيت في أعلى غرف الجنة و أنا زعيم لمن آمن بي و أسلم و جاهد في سبيل الله ببيت في ربض الجنة و بيت في وسط الجنة و بيت في أعلى غرف الجنة فمن فعل ذلك لم يدع للخير مطلبا و لا من الشر مهربا يموت حيث شاء أن يموت) (ن حب ك) از فضاله بن عبيد. الباني: (صحيح)، صحيح الجامع [۱/ ۲۳۵] يعني: ” من خانه اي در طبقات پايين و خانه اي در طبقات مياني و خانه اي در بالاترين طبقات بهشت را براي آنكه به من ايمان آورده و اسلام را پذيرفته و هجرت نمايد، ضمانت مي كنم. كسي كه اينكار را انجام مي دهد، چيز نيكوي ديگري را براي جستجو و پناهگاه ديگري براي خلاصي از شرو بدي را باقي نگذاشته است. آنگونه كه مي خواهد مي ميرد. ”

۸ – ترك مجادله و ستيزه جويي؛ حتي اگر بر حق باشد
• پيامبر خدا صلى الله عليه وسلم: (أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا ….. ) (د-ت-جه) الباني: (حسن) صحيح الترغيب والترهيب [۳/ ۶]- يعني: ” من ضامنم بخانه اي در طبقات پايين بهشت براي کسيکه خصومت و دعوي را ترک کند، هرچند که حق بجانب هم باشد … ”

۹ – ترك كردن دروغ، حتي اگر شوخى باشد
• قال صلى الله عليه وسلم (أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا …. ) (د-ت-جه) از ابوامامه رضي الله عنه. الباني: (حسن) صحيح الترغيب والترهيب [۳/ ۶] – يعني: “: من ضامنم بخانه اي در طبقات پايين بهشت براي کسيکه خصومت و دعوي را ترک کند، هرچند که حق بجانب هم باشد و بخانه اي در وسط بهشت براي کسيکه دروغ را ترک کند، هر چند که براي مزاح هم باشد … ”

۱۰ – خوشرفتاري
• پيامبر صلى الله عليه وسلم: (أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه) (د-ت-جه) از ابوامامه رضي الله عنه. الباني: (حسن) صحيح الترغيب والترهيب [۳/ ۶] – يعني: ” من ضامنم بخانه اي در طبقات پايين بهشت براي کسيکه خصومت و دعوي را ترک کند، هرچند که حق بجانب هم باشد و بخانه اي در وسط بهشت براي کسيکه دروغ را ترک کند، هر چند که براي مزاح هم باشد و به خانه اي در بالاترين طبقات بهشت براي کسيکه اخلاقش نيکو باشد.”

وقتي كسي منزلي مي سازد آن را با درختان و خصوصاً درخت خرما مي آرايد. حال آنكه اين درختان خرما در معرض نابودي مي باشند و آنكه بخواهد خانه ها و كاخ هاي خويش را در بهشت با درختان گوناگون و درخت خرما بيارايد، چنين بگويد:
(سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر)
• از ابوهريره رضي الله عنه نقل شده: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به وهو يغرس غرسا فقال يا أبا هريرة ما الذي تغرس قلت غراسا لي قال ألا أدلك على غراس خير لك من هذا قال بلى يا رسول الله قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يغرس لك بكل واحدة شجرة في الجنة) (هـ ك) از ابوهريره. الباني: صحيح. يعني: ” باري رسول الله صلى الله عليه و سلم از نزد او مي گذشت و او در حال نشاندن نهال در زمين بود. پيامبر صلى الله عليه و سلم فرمود: ابوهريره! چه مي كاري؟ پاسخ دادم: درختاني براي خود مي كارم. فرمود: آيا نمي خواهي كه درختاني بهتر از اين را به تو نشان دهم؟ گفتم: آري. اي رسول خدا. فرمود: بگو: “سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر” با هريك درختي برايت در بهشت كاشته مي شود.)

• پيامبر صلى الله عليه وسلم: (لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام و أخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء و أنها قيعان و أن غراسها سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله) (ت) (طب) از ابن مسعود. الباني: (حسن). رجوع كنيد به حديث شماره: ۳۴۶۰ در صحيح الجامع از ابن مسعود. يعني: ” ابراهيم عليه السلام را در شب اسراء ملاقات نمودم، فرمود: اي محمد صلي الله عليه وسلم به امتت از من سلام برسان و خبر شان ده که بهشت داراي خاکي نيکو، آبي شيرين و جايگاه فراخي است و بذر آن سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر است. ”
• رسول خدا صلى الله عليه وسلم فرمودند: (من قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر غرس الله بكل واحدة منهن شجرة في الجنة) حديث به نظر الباني: (صحيح). نگاه كنيد به السلسلة الصحيحة (۶/ ۸۹۰) يعني: ” آنكه بگويد: (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) خداوند در عوض هركدام از آنها درختي در بهشت براي او مي روياند.”

• رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة “. (ت حب ك) از جابر. الباني: (صحيح). نگاه كنيد به حديث شماره: ۶۴۲۹ در صحيح الجامع. به اين معني: ” كسي كه بگويد: (سبحان الله العظيم و بحمده) درختي در بهشت برايش نشانده مي شود.”

و هركس كه مي خواهد خداوند در بهشت گنجينه هايي را براي او قرار دهد، بگويد:
(لا حول و لا قوة إلا بالله)

• پيامبر صلى الله عليه وسلم روزي به ابوموسى اشعري رضي الله عنه فرمود: (ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال بلى يا رسول الله، قال تقول: لا حول و لا قوة إلا بالله) (حم ن هـ حب) از ابوذر رضي الله عنه. الباني: (صحيح). رجوع شود به حديث شماره: ۷۸۲۰ در صحيح الجامع. و اصل آن در صحيحين مي باشد. معني حديث: ” آيا تو را به گنجينه اي از گنجينه هاي بهشت راهنمايي نكنم؟ گفت: آري، يا رسول الله صلي الله عليه و سلم. فرمود: (لا حول و لا قوة إلا بالله) ”

• آنحضرت صلى الله عليه وسلم فرموده اند: (ألا أدلك على كلمة من تحت العرش من كنز الجنة؟ تقول: لا حول و لا قوة إلا بالله) (ك) از ابوهريره. الباني: (صحيح). نگاه كنيد به حديث شماره: ۲۶۱۴ در صحيح الجامع. معني حديث: ” آيا تو را به كلمه اي از پايين عرش و از گنجينه ي بهشتي راهنمايي نكنم؟ بگو: (لا حول و لا قوة إلا بالله) ”
• پيامبر صلى الله عليه وسلم: (أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فإنها من كنز الجنة) (هـ) الباني: (صحيح). رجوع شود به حديث شماره: ۷۹۰۷ در صحيح الجامع. و از ابوهريره رضي الله عنه. حازم بن حرمله اسلمي رضي الله عنه. يعني: ” (لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم) را بسيار بگوي، چرا كه آن گنجي از گنج هاي بهشت است. ”

نويسنده: عيسى بن حسن ذياب
ترجمه: مسعود


نوشته شده توسط:faezin - 219 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۷۳
برچسب ها:
دیدگاه ها