درباره ما

بسم الله الرحمن الرحیم

 

سرعت در تبادل معلومات، گستردگی اطلاعات، اختصار و فشردگی زمان و مکان بسیاری را بر این واداشته که این دنیا را با همه ی فراخی و وسعت، دهکده جهانی یا اتاق جهانی بنامند. امروزه با فشار دادن یک کلید و ارتباط با شبکه جهانی اینترنت هر شخصی می تواند خود را در آماج فرهنگ ها، سلیقه ها و تمدن های مختلف قرار دهد.

چنین امکاناتی که همگانی است (و معمولا به خدمت گرفتن آن نیاز به اذن و مجوز ندارد) تابع اصناف بشری و تنوع آنها در نگاه و رفتار، مجموعه ای رنگارنگ از افکار و دیدگاه ها و احیانا مجموعه ای مختلف از خوب و بد و زشت و زیبا را فراهم می آورد.
انسانها آزادند تا نگرش، رویکرد و راهکارهای خود را نسبت به واقعیت های موجود، با استفاده از وسایل مختلف در معرض دید همگان قرار دهند و دیگران نیز حق دارند با مطالعه ی دیدگاه های مختلف، بهترین را که به آن قناعت حاصل می کنند بپذیرند، همانگونه که آزادند به نقد علمی و منطقی آنچه را که نمی پسندند اقدام نمایند. به نظر می رسد ”اینترنت“ جز زمانی که ابزار دست هوس آلود انسان های مغرض یا بیمار قرار می گیرد ( که متاسفانه بیشترین فضا به این امور اختصاص یافته است) می تواند از جمله بهترین امکانات برای طرح دیدگاه های مختلف و تبادل افکار قرار گیرد.

بدیهی است که وجوب تبلیغ دین خدا همراه با ترس و خشیت از او، در حوزه ی ثوابت دینی قرار می گیرد و در هیچ زمان و مکانی تعطیل نمی گردد.چنانکه پر واضح است وسایل تحقق این مقصد شرعی در حوزه ی متغیرات جای گرفته و کاملا وابسته به زمان و مکان می باشد. هر وسیله ای که زمینه تبلیغ سریع و موثر را بهتر فراهم آورد در نزد اهل دعوت عزیزتر خواهد بود و باید بیشتر محل اهتمام قرار گیرد.
دلسوزان دینی که رساندن پیام دین را بر خود واجب دانسته و دغدغه ی اصلاح در سر دارند نمی توانند خود را از چنین نعمت بزرگی که زمینه ساز رساندن مفاهیم بلند دینی است محروم گردانند.دست اندر کاران سایت نوپای فائزین با اعتراف به کم بضاعتی خود در این میدان، اما با امیدی بزرگ و با اهدافی سترگ، تصمیمِ ورود به فضای بی انتهای اینترنت را با توکل به خدای بزرگ اتخاذ نموده، تا وظیفه و مسئولیتی را ادا کنند و از رهیافت این مهم اجر و ثوابی را در نزد خداوند بزرگ ( در صورتی که او بخواهد) دریافت نمایند.

فائزین با مرجعیت کتاب و سنت:

می کوشد با رعایت احترام و تکریم مخاطب و تاکید بر اصل میانه روی و اعتدال، بر وحدت و همگرایی به جای تفرق، دوستی به جای دشمنی و پرداختن به اصول به جای فروع همت گمارد. و معتقد است باید با رعایت درک اولویتها و با تاکید بر فقه واقع و شناخت نیازها و ضرورت ها، زمینه ی نشاط و پویایی را در فضایی علمی برای اهل قلم فراهم آورد.

فائزین تلاشی است صمیمی جهت ایجاد ارتباطی دوستانه با مخاطبین خود، ارتباطی که بر مبنای دو اصل دلسوزی و امانت داری استوار است.

فائزین فرصتی است برای بروز استعدادها، در محیطی که توانمندی ها، زمانی طولانی در انتظار شکوفایی و جلوه گری به سر برده است.

فائزین پاسخی است به نیازها و سوالات نسل جدید، در روزگاری که اذهان زیر رگبار مرگبار تبلیغاتی دشمنان دین به محاصره در آمده است.

فائزین اقدامی است در جهت همگامی با تغییر و تحول در میدان دعوت، در شرایطی که دعوت در چنبره ی روشها و اسلوب های سنتی و تقلیدی قرار گرفته است.

فائزین بستری است برای انعکاس آراء و نظریات مختلف در فضای گفتگوی سالم، تا نظریات در کارگاه نقد و تحقیق صیقل یافته، فربه گردد و همگان را فایده رساند.

با توکل بر خدا فائزین آمده است، تا تلاشی را آغاز نماید، فرصتی را ایجاد کند، پاسخی را ارائه داده و با تلنگری اذهان را نوازش دهد، با عصر خود همگام گردد و نظریات را باز تاباند.

دستیابی به این اهداف و آرزوهای بلند جز به کمک خدواند وسپس، همراهی اندیشمندان و اهل فکر و صاحبان مسئولیت میسر نمی گردد. پس برخدای بزرگ توکل نموده واز اوکمک می خواهیم. و همچنین فرصت را غنیمت شمرده و از عموم فرهیختگان، اساتید و صاحبان تخصص و تجربه دعوت به عمل می آوریم تا با ارائه نظریات، مطالب و مقالات، زمینه ی شکوفایی و استحکام هر چه بیشتر نهال نو پایِ فائزین را فراهم آورند. امیدواریم که بتوانیم بدینوسیله بخشی از مسئولیت سنگین خود را ادا نماییم.

با تشکر : مدیریت وب سایت فائزین

 

 

 

 

وب سایت اختصاصی اهل سنت و جماعت ایران زمین

اهل سنت ، سایت اهل سنت ، وب سایت اهل سنت ، اهل سنه  ، اهل سنت و جماعت ، سنی ، خانه · کتابخانه · کتاب ها · مقاله‌ها · تفسیر · حدیث · فقه · سوال و جواب · قرآن و سنت · سلف صالح · منهج سلف صالح · اقوال سلف صالح · عقيده · سنت · سیره و زندگی.