آموزش نماز

New Microsoft Office Word Document

ـ نمازهای فرض:

 ـ شرطهای وجوب نماز:

۱ـ اسلام.

۲ـ بلوغ.

۳ـ عقل که حد و مناط تکلیف است. (پس بر دیوانه و بچه واجب نیست)

ـ شرطهای نماز قبل از داخل شدن:

۱ـ پاکی اعضا از حدث و نجاست.

۲ـ پوشیدن عورت با لباس پاک.

۳ـ ایستادن در جای پاک.

۴ـ علم به رسیدن وقت نماز.

۵ـ رو کردن به قبله.*

* ترک قبله در دو حالت جایز است:

۱ـ در شدت خوف. (ترس از حمله دشمن و …)

۲ـ در خواندن نماز سنت برای مسافر.

ـ ارکان نماز:

۱ـ نیت.                                                           ۲ـ ایستادن اگر بتواند.

۳ـ الله اکبر گفتن بعد از نیت.                                  ۴ـ خواندن سوره فاتحه.

۵ـ رکوع.                                                           ۶ـ آرام گرفتن در رکوع.

۷ـ بلند شدن از رکوع.                                           ۸ـ راست ایستادن.

۹ـ سجده.                                                        ۱۰ـ آرام گرفتن در سجده.

۱۱ـ نشستن در بین دو سجده.                               ۱۲ـ آرام گرفتن در آن.

۱۳ـ نشستن برای تشهد ( تحیات) آخر.                     ۱۴ـ خواندن تشهد.

۱۵ـ خواندن صلوات در تشهد.                                 ۱۶ـ سلام طرف راست.

۱۷ـ نیت خارج شدن از نماز.                                    ۱۸ـ رعایت ترتیب. (به ترتیبی که ذکر شد)

ـ سنتهای نماز قبل از داخل شدن:

۱ـ اذان.                                          ۲ـ اقامه.

ـ سنتهای نماز بعد از داخل شدن:

۱ـ تشهد اول.

۲ـ قنوت خواندن در نماز صبح و در نماز وتر در نیمه دوم ماه رمضان. (وتر بعد از نماز تراویح)

ـ هیئتهای نماز:

۱ـ بلند کردن دو دست هنگام گفتن تکبیرة الاحرام. (الله اکبر بعد از نیت)

۲ـ بلند کردن دو دست هنگام رکوع.

۳ـ بلند کردن دو دست هنگام بلند شدن از رکوع.

۴ـ گذاشتن دست راست بر چپ.

۵ـ خواندن دعای استفتاح.

۶ـ گفتن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قبل از بسم الله.

۷ـ خواندن فاتحه با صدای بلند در نمازهای جهری. (دو رکعت اول نمازهای صبح، مغرب، عشاء، جمعه، عیدین و …)

۸ـ آهسته خواندن فاتحه در نمازهای سری.

۹ـ گفتن آمین بعد از فاتحه.

۱۰ـ خواندن سوره یا چند آیه بعد از فاتحه.

۱۱ـ گفتن الله اکبر هنگام بلند شدن از رکوع و پایین رفتن به سجود.

۱۲ـ گفتن سمع الله لمن حمده هنگام برخواستن از رکوع.

۱۳ـ گفتن تسبیح در رکوع و سجود.

۱۴ـ گذاشتن دو دست بر زانو در موقع نشستن، و انگشتان دست راست را رها کرده و انگشتان دست چپ را بسته بجز مسبحه. (انگشت شهادت را هنگام گفتن ـ الا الله ـ در تشهد بلند کرده و یک مرتبه آن را حرکت می‌دهیم، بعد بدون حرکت نگه می‌داریم تا موقعی که سلام بدهیم.)

۱۵ـ نشستن در حالت افتراش در تشهد اول. ( ساق پای چپ را در زیر خود فرش قرار می‌دهیم.)

۱۶ـ متورک نشستن در تشهد آخر. (بر کف نشسته به طوری که پای راست بر حالت سجده باقی بماند و پای چپ را از زیر پای راست رد می کنیم.)

۱۷ـ سلام دوم.

ـ مبطلات نماز:

۱ـ سخن عمدی.                              ۲ـ حرکات بسیار.

۳ـ حدث.                                        ۴ـ افتادن نجاست بر بدن یا لباس.

۵ـ ظاهر شدن عورت.                         ۶ـ تغیر نیت.

۷ـ پشت کردن به قبله.                       ۸و۹ـ خوردن و آشامیدن.

۱۰ـ قهقه.                                      ۱۱ـ کفر کردن.

ـ سهو در نماز:

ممکن است سه چیز در نماز فراموش شود:

۱ـ فرض: اگر کسی زود متوجه شد، برگردد، و از جایی که آن را فراموش کرده از نو شروع کند، و بعدا سجده سهو را به جا آرود. ( سجده سهو سنت است محل آن قبل از سلام دادن است. )

۲ـ سنت: اگر آنچه که در نماز فراموش شده سنت باشد، بعد از شروع به فرض برگشتن برای به جا آوردن سنت جایز نیست و می‌توان با سجده سهو آن را جبران نمود.  

۳ـ هیئت: برای هیئت نه برگشت لازم است نه سجده سهو.

*برای تردید در عدد رکعات لازم است از جایی که یقین و حداقل است شروع شود و سجده سهو نیز به جا آورده شود.

مثلا در نماز چهار رکعتی اگر مطمئن نیستیم که چهار رکعت خواند‌‌ه‌ایم یا سه رکعت، سه رکعت در نظر گرفته می‌شود و رکعت چهارم نیز خوانده می‌شود و قبل از سلام سجده سهو به جا آورده می‌شود.

آموزش نماز به همراه تصویر:

 

 نیت به جا آوردن چهار رکعت نماز ظهر را دارم.

” الله اکبر “

 با دست راست دست چپ را گرفته، سوره فاتحه و یک سوره یا چند آیه از قرآن را می‌خوانیم.

خواندن یک سوره یا چند آیه از قرآن فقط در دو رکعت اول می‌باشد و خواندن آن سنت است.

 

 ” الله اکبر “

 روی زانو خم شده و یک یا سه بار می‌گوییم:

” سبحان ربی العظیم و بحمده “

 

 سپس راست می‌شویم در حالی که می‌گوییم:

 ” سمع الله لمن حمده ربنا لک الحمد “

 

” الله اکبر “

 به سجده می‌رویم.

درسجده، پیشانی، کف دو دست، زانوها و کف انگشتان پا را روی زمین می‌گذاریم.

یک یا چند بار می‌گوییم: ” سبحان ربی الاعلی و بحمده ”

 

” الله اکبر “

می‌نشینیم و این دعا را می‌خوانیم:

” رب اغفرلی وارحمنی واجبرنی وعافنی واهدنی “

  ” الله اکبر “

دوباره به سجده می‌رویم و یک یا چند بار می‌گوییم:

” سبحان ربی الاعلی و بحمده ”

 ” الله اکبر “

بلند می‌شویم، و رکعت دوم را مانند رکعت اول به‌جا می‌آوریم، و بعد از اینکه سجده دوم را به‌جا آوردیم، می‌نشینیم.

بطوری که پای چپمان زیر نشیمنگاهمان باشد، و انگشتان پای راست روی زمین باشد. همچنین دستهایمان را بر روی زانو قرار می‌دهیم، و انگشتان دست راست را رها کرده، و انگشتان دست راست را بسته بجز انگشت سبابه.

و بعد تحیات را می‌خوانیم، همزمان با گفتن ” اشهد ان لا اله الا الله “ انگشت سبابه را مقداری بلند می‌کنیم.

” التحیات لله .  السلام علیک ایها النبی و رحمة الله و برکاته. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله اللهم صلی علی محمد ”

 ” الله اکبر “

سپس بلند می‌شویم و رکعت سوم و چهارم را مانند رکعت اول به‌جا می‌آوریم.

بعد از سجده دوم رکعت چهارم، برای تحیات دوم می‌نشینیم، بطوریکه پای چپ از زیر پای راست بیرون بیاید و کف انگستان پای راست مانند تحیات اول روی زمین باشد. و انگشتان دست چپ را رها کرده، و انگستان دست راست را بسته به جز انگشت سبابه. که همزمان با گفتن ” اشهد ان لا اله الا الله “ انگشت سبابه را مقداری بلند می‌کنیم.

سپس تحیات را مانند دفعه اول می‌خوانیم و در اخر این جمله را اضافه می‌کنیم.

” و علی آل محمد “

سر را سمت راست می‌گردانیم و می‌گوییم:

” السلام علیکم و رحمة الله “

سپس سر را طرف چپ می‌گردانیم، و می‌گوییم:

” السلام علیکم و رحمة الله و برکاته”

دانلود تشهد

13


دیدگاه ها