دسته: نمازRSS
ای تارک نماز!!
۳۰ تیر ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

ای تارک نماز!!

ای تارک نماز!! ترجمه و ویرایش: ابوعامر ای تارک نماز !! چگونه سخنم را آغاز کنم در حالی که تو همه‌ی پل‌های بین من و خود را خراب کرده‌ای؟! و چه دارم که به تو بگویم؟! و چگونه بگویم؟ از راه تشویق وارد شوم؟… و یا تو را از عاقبت کارت بترسانم؟… ای تارک نماز…..

نماز صبح، محک محبت به الله
۳۰ تیر ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

نماز صبح، محک محبت به الله

نماز صبح، محک محبت به الله سایت طریق الإسلام / ترجمه: ابوعمر انصاری جوان احساس خوشبختی زیادی می کرد. زیرا آن شرکت معروف با استخدامش موافقت کرده بود… از خوشحالی می خواست پرواز کند… او تنها کسی بود که از میان شرکت کنندگان به این شغل رسیده بود… قرار دادهای لازم برای شروع کار و…..