دسته: کتابخانهRSS
آهنگ میان موافق و مخالف [دکتر شیخ صلاح الدین جوهری]
۵ آبان ۱۳۹۳
بدون دیدگاه

آهنگ میان موافق و مخالف [دکتر شیخ صلاح الدین جوهری]

  در این کتاب دلایل حدیثی تحریم موسیقی در منهج اهل سنت و جماعت بیان می گردد؛ همچنین پاسخ به شبهات معترضین و مخالفین این حکم داده می شود. در این کتاب، دلایلی قطعی ارائه می شود که همگی نشان از حرمت موسیقی دارند. مولف کتاب برای بررسی صحت روایات طرح شده درباره راویان هر…..