برچسب: ابوبکر
جانشینی ابوبکر صدیق رضی الله عنه
۱۲ مهر ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

جانشینی ابوبکر صدیق رضی الله عنه

جانشینی ابوبکر صدیق رضی الله عنه پیغمبر صلى الله علیه وسلم در زمان حیات فرمانده ارتش مسلمانان – پیشوای نماز – حكمران و دادرس آن‌ها بود و پس از رحلت، چون پسری نداشت و كسی را هم به جانشینی تعیین نكرده بود، لذا اختلاف مهمی در این موضوع میان مهاجران و انصار پدید آمد، مهاجران…..